logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Telefonické a e-mailové kontakty na jednotlivých zamestnancov nájdete v časti kontakty.

Riaditeľka:

PhDr. Miroslava VAŠKOVÁ

 

Odborní zamestnanci:

Psychológovia:

Mgr. Tünde ELIAŠ BOSÁK

Mgr. Mária BRANIŠOVIČOVÁ

Mgr. Edita FRANTOVÁ

Mgr. Zuzana KORYTÁROVÁ

Mgr. Monika KOVÁCSOVÁ

PhDr. Maroš MAJKO, PhD.

Mgr. Linda NOVÁNSKA

Mgr. Miroslava RAKICKÁ

 

Špeciálni pedagógovia:

Mgr. Eva BOLIČKOVÁ

Mgr. Margita MAJCHEROVÁ, PhD.

 

Odborní zamestnanci na oddelení prevencie:

Mgr. Henrieta POPLUHÁROVÁ

Mgr. Kristína VENDÉGHOVÁ

 

Odborný zamestnanec - kariérový poradca:

Mgr. Kristína BENICKÁ

 

Ostatní zamestnanci:

Bc. Zlatica BARTALOSOVÁ

Beata HICZOVÁ

Magdaléna PAULÍKOVÁ

 

Aktuálne na MD: