logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

Zákony, vyhlášky a nariadenia vlády

Metodické pokyny

Správy o činnosti CPP Galanta

Tlačivá

Adresáre a kontakty

 

Poruchy učenia

Poruchy správania, aktivity a pozornosti

Nadaní žiaci

Individuálne začlenenie (integrácia)

Závislosti

Šikanovanie

Profesijná orientácia

Sociálne znevýhodnené prostredie

Školská spôsobilosť

 

Ostatné