logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

Zákony, vyhlášky a nariadenia vlády

Metodické pokyny

Správy o činnosti CPPPaP Galanta

Tlačivá

Adresáre a kontakty

 

Poruchy učenia

Poruchy správania, aktivity a pozornosti

Nadaní žiaci

Individuálne začlenenie (integrácia)

Závislosti

Šikanovanie

Profesijná orientácia

Sociálne znevýhodnené prostredie

Školská spôsobilosť

 

Ostatné

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk