logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Mgr. Kristína VENDÉGHOVÁ

sociálna pedagogička

 

Kontakt: CPP Galanta

Ukončené vzdelanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, magisterské štúdium (Mgr.), sociálna práca so zameraním na poradenstvo

Ďalšie vzdelávanie:

Nenásilná komunikácia, 40 hodín, r. 2012

Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, 20 hodín, r. 2010

Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách a v školských zariadeniach pre odborných zamestnancov, 40 hodín, r. 2012

Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi, r. 2010

Výcvikovo-vzdelávacie školenie pre pracovníkov zariadení výchovného poradenstva a prevencie v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie drogových závislostí, 150 hodín, r. 2009.