logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
PRE PEDAGÓGOV

Prezentácia "Obchodovanie s ľuďmi" vo formáte pdf

Prezentácia "Strach detí zo skúšok " vo formáte pdf

Odborný materiál "Šikanovanie - príručka pre pedagógov ZŠ" vo formáte pdf

Odborný materiál "Sebapoškodzovanie" vo formáte pdf

Odborný materiál "Ako lepšie vychádzať s problémovými žiakmi" vo formáte pdf

 

Preventívny program "KOZMO a jeho dobrodružstvá"

 

Besedy a prednášky zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov - ponuka

Diagnostika zameraná na odhaľovanie ťažkostí v predškolskom veku - ponuka

Diagnostika zameraná na odhaľovanie ťažkostí v predškolskom veku - ponuka