logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
PRE PEDAGÓGOV

Prezentácia "Obchodovanie s ľuďmi" vo formáte pdf

 

Odborný materiál "Šikanovanie - príručka pre pedagógov ZŠ" vo formáte pdf

Odborný materiál "Sebapoškodzovanie" vo formáte pdf

Odborný materiál "Ako lepšie vychádzať s problémovými žiakmi" vo formáte pdf

 

Preventívny program "KOZMO a jeho dobrodružstvá"

 

Besedy a prednášky zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov - ponuka

Diagnostika zameraná na odhaľovanie ťažkostí v predškolskom veku - ponuka

Diagnostika zameraná na odhaľovanie ťažkostí v predškolskom veku - ponuka

 

 

 

 

 

 

 


 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk