logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

PhDr. Maroš MAJKO, PhD. 

psychológ

 

Kontakt: e-mail: pppmajko @ psychology . sk

Ukončené vzdelanie:

Rigorózna skúška—Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta (PhDr.)

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej psychológie, doktorandské štúdium (PhD.), všeobecná psychológia

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, magisterské štúdium (Mgr.), psychológia

Ďalšie vzdelávanie:

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany, kurz

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov - 2. úroveň, Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno, akreditovaný vzdelávací program

Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov - 1. úroveň, Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno, akreditovaný vzdelávací program

Posudzovanie spôsobilosti k zahájeniu školskej dochádzky, VÚDPaP Bratislava, seminár

Metóda diagnostikovania stavu a procesov vo vedomí jednotlivca / Hĺbkový snímok jednotlivca (Farby života), DAP Services

Metóda merania symptómov a charakteristík zameraných na atmosféru v školách a rizikové javy / Trieda v kríze (Farby života), DAP Services

KomposyT (multiplikátor)

Mangold Interact

COMDI (multiplikátor, hodnotiteľ, interpretátor)

Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí II., 12 hodín

Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí I., 12 hodín

Diagnostika čítania s porozumením u žiakov a študentov sekundárneho vzdelávania a dospelých, seminár

Výcvik v metóde DOV (čiastkové oslabenie výkonu), Galanta

Konzultantská prax v rámci telefonického a internetového poradenstva pre deti a dospelých pod supervíziou v rámci LDI Bratislava v rozsahu cca. 900 hodín

Výcvik konzultanta Linky detskej istoty-SV UNICEF, Bratislava

Výcvik konzultanta telefonickej linky pomoci-SLONAD, Nitra

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk