logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Mgr. Margita MAJCHEROVÁ, PhD.

špeciálna pedagogička

 

Kontakt: e-mail: m.majcherova @ centrumga . sk

Ukončené vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, doktorandské štúdium (PhD.), špeciálna pedagogika, r. 2004-2010

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, magisterské štúdium (Mgr.), pedagogika mentálne postihnutých - psychopédia - učiteľstvo pre špeciálne školy, r. 1995-2000

Ďalšie vzdelávanie:

ADOS-2, Akademické centrum výskumu autizmu, Bratislava, 2022

Aplikovaná behaviorálna analýza, Masarykova univerzita, Brno, 2020-2022

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov - 2. úroveň, Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno, akreditovaný vzdelávací program, r. 2018

Školenie k programu Visualreading (vizuálne čítanie), CPPPaP Pezinok, Ing. Baranec, r. 2017

Práca s údajmi v prostredí MS Excel, OZ Partnerstvo vo vzdelávaní, r. 2017

Metóda rozvoja kognitívnych funkcií Reuvena Feuersteina I., ATC metod prof. Feuersteina, Praha, 2016

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia a správania - Centrum Dr. Sindelar, modul I, II., r. 2015

KomposyT, r. 2015

COMDI (interpretátor), r. 2014

Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi, Donovaly, r. 2010

Ťažkosti v učení u detí so zdravotným postihnutím spina bifida a/alebo hydrocefalus, Trnava, 2006

Špeciálna výučba sociálnych zručností, Bratislava, r. 2006

e-learning v problematike autizmu, Bratislava, r. 2005

Základné školenie v problematike autizmu, Bratislava, r. 2004

Autizmus - diagnostika a terapia, Bratislava, r. 2003

Kurzy arteterapie, muzikoterapie, rodinnej terapie, Bratislava, r. 1997

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk