logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Mgr. Eva BOLIČKOVÁ

špeciálna pedagogička

 

Kontakt: e-mail: e.bolickova@centrumga.sk

Ukončené vzdelanie:

Surdopédia - logopédia / rozširujúce štúdium, FF UK Bratislava

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Inštitút poradenstva a nedirektívnej psychoterapie, IPPIPAP, Olomouc

Výcvik v Gestalt terapii: Zmysluplené prežívanie života

Ďalšie vzdelávanie:

ROPRATEM - rozvoj pomalého pracovného tempa, r. 2022

NIVAM Bratislava, inovačné vzdelávanie - Nespolupracujúci rodičia, r. 2022

Členstvo v Asociácii špeciálnych pedagógov Slovenska, od r. 2020

1. kvalifikačná skúška pedagogického pracovníka - Metodické centrum, Bratislava, r. 2000

Zsolt Cséfalvay - Afázia I, Afázia II, r. 1992-1994

Dialóg Bratislava, M. Mikulajová: Eľkonin, fonematické uvedomovanie, r. 1991-1992

Peer Helpers Program - rovesnícke skupiny v efektívnej komunikácii a rozhodovaní sa, Bratislava, Open Society, r. 1990