logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Mgr. Zuzana KORYTÁROVÁ

psychologička

 

Kontakt: CPPPaP Galanta

Ukončené vzdelanie:

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, magisterské štúdium (Mgr.), psychológia, 2004

Ďalšie vzdelávanie:

KomposyT, r. 2015

Nadstavbové vzdelávanie—výcvikové sústredenie v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie drogových závislostí, 100 hodín, r. 2007

Výcvikovo-vzdelávacie školenie pre začínajúcich pracovníkov v PPP/CVPP, 100 hodín, r. 2006

Riešenie konfliktov I., II., 2005-6

Zručnosti a poznatky z práce s obeťami domáceho násilia a deťmi so syndrómom CAN, r. 2005

Psychologický výcvik pre dobrovoľníkov v paliatívnej a hospicovej starostlivosti I., II., r. 2004

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk