logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Mgr. Henrieta POPLUHÁROVÁ

psychologička

 

Kontakt: e-mail: h.popluharova @ centrumga . sk

Ukončené vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, špecializačné štúdium - školská psychológia, 2008-2010

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, magisterské štúdium (Mgr.), psychológia - slovenský jazyk a literatúra, r. 1998

Ďalšie vzdelávanie:

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany, kurz, 2018

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov - 2. úroveň, Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno, akreditovaný vzdelávací program, r. 2018

Nenásilná komunikácia, 40 hodín, r. 2012

Sochy a obrazy v piesku - terapia hrou v piesku podľa modelu v. Satirovej, 40 hod, 2011-12

Supervízny výcvik v transformačnej systemickej terapii podľa modelu V. Satirovej, od r. 2011

Terapeutický výcvik v Modeli V. Satirovej, cca. 600 hodín, 1998-2004

Povedz to priamo - preventívny program a komunikačný výcvik k rozvoju prosociálneho správania a voľby rozhodnutí, 60 hodín, 1998-2001

Výcvik PRIDE, 120 hodín

Práca so stratami, 60 hodín

Smäd po slobode, 40 hodín

Srdce na dlani - preventívny program k rozvoju emocionálnych zručností a sociálnych kompetencií, 8 hodín

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk