logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

PhDr. Miroslava VAŠKOVÁ

riaditeľka centra, psychologička

 

Kontakt: e-mail: mvaskova @ psychology . sk

Ukončené vzdelanie:

Inovačné štúdium školskej psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 4 semestre, r. 1995-97

Rigorózna skúška—UK v Bratislave, Filozofická fakulta (PhDr.), 1987

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, magisterské štúdium (Mgr.), pedagogika-psychológia, 1982-87

Ďalšie vzdelávanie:

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov - 2. úroveň, Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno, akreditovaný vzdelávací program, r. 2018

Metóda diagnostikovania stavu a procesov vo vedomí jednotlivca / Hĺbkový snímok jednotlivca (Farby života), DAP Services, 2015

Metóda merania symptómov a charakteristík zameraných na atmosféru v školách a rizikové javy / Trieda v kríze (Farby života), DAP Services, 2015

KomposyT (multiplikátor), r. 2015

COMDI (multiplikátor, interpretátor), r. 2014

Nenásilná komunikácia, 40 hodín, r. 2012

Príprava žiakov na trh práce. Kariérne poradenstvo v školách a školských zariadeniach (100 hodín), špecializačné vzdelávanie, r. 2011

Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentami, inovačné vzdelávanie, r. 2011

Postgraduálny výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii, 870 hodín, r. 2002-5

Náprava grafomotorických ťažkostí u detí predškolského a školského veku s využitím arteterapeutických a relaxačných prvkov, 70 hodín, r. 2003-4

Psychotraumatický výcvik a výcvik v EMDR—stupeň 1, 70 hodín, r. 2003-4

Výcvik v aktívnej a pasívnej muzikoterapii, 51 hodín, r. 1993

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk