logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Mgr. Linda NOVÁNSKA

psychologička

 

Kontakt: CPPPaP Galanta

Ukončené vzdelanie:

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, magisterské štúdium (Mgr.), psychológia, r. 2006

Ďalšie vzdelávanie:

Komplexný psychoterapeutický výcvik v systematickom prístupe, 800 hodín, r. 2015

Metóda diagnostikovania stavu a procesov vo vedomí jednotlivca / Hĺbkový snímok jednotlivca (Farby života), DAP Services, 2015

Metóda merania symptómov a charakteristík zameraných na atmosféru v školách a rizikové javy / Trieda v kríze (Farby života), DAP Services, 2015

KomposyT, r. 2015

COMDI (interpretátor), r. 2014

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk