logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZÁUJEM O VYŠETRENIE

Na vyšetrenie je možné sa objednať:

- osobne v pracovnom čase na adrese: Galanta, Hodská 2352/62, 924 81

- telefonicky na č. 031 28521 11, 031 780 56 14, 0904 555 775

- e-mailom: pppgalanta@psychology.sk

- prostredníctvom školy

 

Prihláška na psychologické vyšetrenie (pre školské zariadenia a rodičov) NOVÉ

Prihláška na psychologické vyšetrenie (plnoletý klient) NOVÉ

Dodatok k prihláške na psychologické vyšetrenie (v prípade potreby pre podrobnejšiu charakteristiku dieťaťa) NOVÉ

Súhlas zákonného zástupcu klienta s vyšetrením (do 18 rokov veku) PLATNÉ OD 1. 1. 2023

Súhlas klienta s vyšetrením (od 18 rokov veku) PLATNÉ OD 1. 1. 2023