logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Mgr. Monika KOVÁCSOVÁ

psychologička

 

Kontakt: CPPPaP Galanta

Ukončené vzdelanie:

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, magisterské štúdium (Mgr.), psychológia, 2010

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, bakalárske štúdium (Bc.), psychológia, 2008

Ďalšie vzdelávanie:

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany, kurz, 2018

Terapia hrou, 112 hodín, r. 2014

Školské preventívne programy pre materské, základné a stredné školy a školské zariadenia, 100 hodín, r. 2013

Nenásilná komunikácia, 40 hodín, r. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk