logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Mgr. Tünde ELIAŠ BOSÁK

psychologička

Kontakt: e-mail: t.elias.bosak@centrumga.sk

Ukončené vzdelanie:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, magisterské štúdium (Mgr.), psychológia, r. 1998-2003

Ďalšie vzdelávanie:

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany, kurz, 2018

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov - 2. úroveň, Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno, akreditovaný vzdelávací program, r. 2018

Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov - 1. úroveň, Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno, akreditovaný vzdelávací program, r. 2017

Posudzovanie spôsobilosti k zahájeniu školskej dochádzky, VÚDPaP Bratislava, seminár, r, 2017Stanford-Binetova inteligenčná škála, r. 2017

Test školskej pripravenosti TŠP-I, r. 2016

Rodinná terapia I. stupeň - rozsah 200 hodín, r. 2002-2003

ADHD - liečba a rehabilitácia poruchy, r. 2003

Rečová komunikácia - rozsah 80 hodín, r. 1997-1998

Psychologické aspekty PR, komunikačné zručnosti - rozsah 50 hodín, r. 1997-1998

Práca s verejnosťou, metódy, formy, prostriedky a jej účinnosť - rozsah 130 hodín, r. 1997-1998

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk