logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Mgr. Mária VAJSOVÁ

psychologička

 

Kontakt: e-mail: m.vajsova @ centrumga . sk

Ukončené vzdelanie:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, magisterské štúdium (Mgr.), psychológia

Univerzita Mateja Bela, bakalárske štúdium (Bc.), psychológia

Ďalšie vzdelávanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk