logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante

Vážení klienti, vzhľadom na epidemiologickú situáciu vám oznamujeme, že nie je možné aby sme našu odbornú (psychologickú, alebo špeciálno-pedagogickú) prácu vykonávali formou osobného kontaktu (Vyhláška ÚVZ SR č. 77, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí z 31. 12. 2020).

Avšak uvedomujeme si v súčasnej situácii náležitú potrebu poskytovať odbornú starostlivosť a preto vám ponúkame dištančnú formu pomoci.

Kontakty:

pevná linka: 031 / 780 56 14

Mobil: 0904 555 775

Riaditeľka CPPPaP: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk

Pokiaľ chcete osloviť priamo našich odborníkov formou e-mailu, Skypu - ich kontakty nájdete na našej webstránke www.centrumga.sk v časti "zamestnanci".

Ďakujeme za pochopenie

PhDr. Miroslava Vašková, riaditeľka

 

A K T U Á L N E

Ako na učenie

Ako zvládnuť stres zo skúšok

Pandémia COVID-19 - Ministerstvo vnútra - nájdete v časti "pre rodičov a žiakov"

Ako sa učiť počas online vyučovania? - nájdete v časti "pre rodičov a žiakov"

Kariérové poradenstvo - ponuka

Pozitívne a negatívne javy v medziľudských vzťahoch

Internetové výzvy

Čo znamená byť učiteľom v čase korony

Milí rodičia, prosíme vás o účasť vo výskume, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v súvislosti so šírením koronavírusu.

Usmernenie k prijímaniu žiakov na stredné školy

Usmernenie na prijímanie do predprimárneho vzdelávania

Usmernenie k zápisu do 1. ročníka základnej školy

Pridané materiály ohľadom výberu vysokej školy "Kam po strednej" a "Virtuálny deň otvorených dverí" v časti dokumenty - profesijná orientácia.

Tipy a rady pre rodičov, ako zvládať karanténu s deťmi

Ako hovoriť s úzkostnými deťmi o strachu z koronavírusu (materiál pre rodičov)

Rozhodnutie ministra školstva

Diagnostika školskej spôsobilosti - zápis detí do 1. ročníka

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk