logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Bc. Zlatica BARTALOSOVÁ

sociálna pracovníčka

 

Kontakt: e-mail: z.bartalosova @ centrumga . sk

Ukončené vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, sociálna práca

Ďalšie vzdelávanie:

Nenásilná komunikácia, 40 hodín, r. 2012

Adlerovské letné stretnutia: Metaterapia a životný štýl, 30 hodín, r. 2008

Adlerovský workshop, 60 hodín, r. 2001, 1999

Výcvik v metóde DOV (čiastkové oslabenie výkonu), Galanta, r. 2003

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk