logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ PROSTREDIE

CPP - Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (prezentácia pdf)