logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

PORUCHY UČENIA

Leták “Poruchy učenia”— 1. strana, 2. strana

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia - ISCED 1 a 2 - primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie (r. 2009)

Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v strednej škole - ISCED 3 - vyššie sekundárne vzdelávanie (doplnok k vzdelávaciemu programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia) (r. 2011)

Rámcový obsah vzdelávania predmetu "Rozvijanie špecifických funkcií (RŠF)" pre 1. až 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (r. 2009)

CPP - Dyspraxia

CPP - Metodický materiál pre učiteľov a rodičov detí so symptómami vývinových porúch učenia