logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

OSTATNÉ

Leták “Enuréza”— 1. strana, 2. strana

CPPPaP - Charakteristiky žiaka s Aspergerovým vývinom a jeho vzdelávanie

CPPPaP - Ľaváci a ich nácvik správneho písania ľavou rukou

CPPPaP - Deti a hranice - úvod do problematiky stanovovania hraníc v živote detí

CPPPaP - Strach a úzkosť

Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

e-mail: pppgalanta@psychology.sk