logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

ŠIKANOVANIE

Leták “Šikanovanie”— 1. strana, 2. strana

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (r. 2018)

CPP - Šikanovanie - Príručka pre pedagógov ZŠ