logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

ŠIKANOVANIE

Leták “Šikanovanie”— 1. strana, 2. strana

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (r. 2018)

CPPPaP - Šikanovanie - Príručka pre pedagógov ZŠ

Internetová stránka venovaná prevencii a problematike šikanovania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

e-mail: pppgalanta@psychology.sk