logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

ŠKOLSKÁ SPôSOBILOSŤ

Leták “Školská spôsobilosť”— 1. strana, 2. strana

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách (r. 2005)

CPPPaP - Význam hry pre rozvoj matematických schopností u detí v predškolskom veku

CPPPaP - Ako vybrať základnú školu pre budúceho prváka

CPPPaP - Ľaváci a ich nácvik správneho písania ľavou rukou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

e-mail: pppgalanta@psychology.sk