logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

ŠKOLSKÁ SPôSOBILOSŤ

Leták “Školská spôsobilosť”— 1. strana, 2. strana

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách (r. 2005)

CPP - Význam hry pre rozvoj matematických schopností u detí v predškolskom veku

CPP - Ako vybrať základnú školu pre budúceho prváka

CPP - Ľaváci a ich nácvik správneho písania ľavou rukou