logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

PORUCHY SPRÁVANIA, AKTIVITY A POZORNOSTI

Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti - ISCED 1 a 2 - primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie (r. 2009)

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania - ISCED 1, 2, 2C, 3C, 3 - primárne, nižšie sekundárne, nižšie stredné odborné, stredné odborné a sekundárne vzdelávanie (r. 2009)

Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole—metodicko-informatívny materiál (r. 2013)

CPP - Metodický materiál pre učiteľov a rodičov detí so symptómami ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), kam patrí aj ĽMD (ľahká mozgová dysfunkcia) a ADD (porucha pozornosti)

CPP - ADHD (Hyperkinetická porucha) (prezentácia pdf)