logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

TLAČIVÁ

Prihláška na psychologické vyšetrenie (pre školské zariadenia a rodičov) NOVÉ

Prihláška na psychologické vyšetrenie (plnoletý klient) NOVÉ

Dodatok k prihláške na psychologické vyšetrenie (v prípade potreby pre podrobnejšiu charakteristiku dieťaťa) NOVÉ

Súhlas zákonného zástupcu klienta s vyšetrením (do 18 rokov veku) PLATNÉ OD 1. 1. 2023

Súhlas klienta s vyšetrením (od 18 rokov veku) PLATNÉ OD 1. 1. 2023

 

Depistážny list pre učiteľky MŠ