logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

ZÁKONY, VYHLÁŠKY A NARIADENIA VLÁDY

Zákon o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (r. 2022)

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (r. 2022)

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (r. 2022)

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadeniach poradenstva a prevencie (r. 2023)

 

Zákony, metodické pokyny a ďalšie materiály tiež nájdete na stránkach Ministerstva školstva SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM).