logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

ZÁKONY, VYHLÁŠKY A NARIADENIA VLÁDY

Zákon o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (r. 2020)

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (r. 2019)

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (r. 2020)

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (r. 2008)

 

Zákony, metodické pokyny a ďalšie materiály tiež nájdete na stránkach Ministerstva školstva SR a Štátneho pedagogického ústavu.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

e-mail: pppgalanta@psychology.sk