logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

SPRÁVY O ČINNOSTI CPPPaP GALANTA

Správa o činnosti CPPPaP za šk. rok 2013/2014

Správa o činnosti CPPPaP za šk. rok 2012/2013

Príloha k správe o činnosti CPPPaP za šk. rok 2011/2012

Správa o činnosti CPPPaP za šk. rok 2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

e-mail: pppgalanta@psychology.sk