logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

ZÁČLENENIE (INTEGRÁCIA)

Leták “Individuálne začlenený žiak”— 1. strana, 2. strana

Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole (r. 2016)

 

Ďalšie materiály k začleneniu nájdete tiež v časti "poruchy učenia", "poruchy správani a aktivity" a "nadaní žiaci".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

e-mail: pppgalanta@psychology.sk