logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

METODICKÉ POKYNY

Pedagogicko-organizačné pokyny (POP) na školský rok 2019-2020

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy vrátane prílohy "Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole"

 

Zákony, metodické pokyny a ďalšie materiály tiež nájdete na stránkach Ministerstva školstva SR, Štátneho pedagogického ústavu a NÚCEMu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

e-mail: pppgalanta@psychology.sk