logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
DOKUMENTY

METODICKÉ POKYNY

Sprievodca školským rokom 2022/2023

Príloha č. 1 - termíny školských prázdnin

Príloha č. 2 - použité skratky

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy vrátane prílohy "Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole"

 

Zákony, metodické pokyny a ďalšie materiály tiež nájdete na stránkach Ministerstva školstva SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.