logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

r. 2023

OBJEDNÁVKY
Objednávky - prehľad - 8 / 2023
Objednávky - prehľad - 6 / 2023 - 2. časť
Objednávky - prehľad - 6 / 2023
Objednávky - prehľad - 5 / 2023
Objednávky - prehľad - 4 / 2023
Objednávky - prehľad - 3 / 2023
Objednávky - prehľad - 2 / 2023
Objednávky - prehľad - 1 / 2023
FAKTÚRY
Faktúry - prehľad - 8 / 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023015 14. 8. 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023012 14. 6. 2023
Faktúry - prehľad - 7 / 2023
Faktúra GreenInovations č. 01-07-2023 12. 7. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230042 11. 7. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230041 11. 7. 2023
Faktúry - prehľad - 6 / 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230037 28. 6. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230036 28. 6. 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023011 15. 6. 2023
Faktúry - prehľad - 5 / 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230027 30. 5. 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023009 16. 5. 2023
Faktúry - prehľad - 4 / 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023008 19. 4. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230014 4. 4. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230013 4. 4. 2023
Faktúry - prehľad - 3 / 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023006 16. 3. 2023
Faktúry - prehľad - 2 / 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023005 22. 2. 2023
Faktúry - prehľad - 1 / 2023
ZMLUVY
Mandátna zmluva - MM PROWORK
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve uzatvorenej dňa 11.1.2019 - Peter Slamka - Fajnservis
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZO/2018A16579-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - osobnyudaj.sk
Dodatok k zmluve č. ZO/2018A16579-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - osobnyudaj.sk
Dohoda o zmene Zmluvy č. ZO/2018A16579-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - osobnyudaj.sk
Zmluva o dielo - SLUŽBY Suchá nad parnou
Dodatok - Kolektívna zmluva, r. 2023
Dodatok č. 1 k dohode o spolupráci a refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie, vodného, stočného, zrážkovej vody a tepla - RÚVZ
OSTATNÉ