logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

r. 2023

OBJEDNÁVKY
Objednávky - prehľad - 12 / 2023
Objednávky - prehľad - 10 / 2023
Objednávky - prehľad - 9 / 2023
Objednávky - prehľad - 8 / 2023
Objednávky - prehľad - 6 / 2023
Objednávky - prehľad - 5 / 2023
Objednávky - prehľad - 4 / 2023
Objednávky - prehľad - 3 / 2023
Objednávky - prehľad - 2 / 2023
Objednávky - prehľad - 1 / 2023
FAKTÚRY
Faktúra B2B Partner č. SPF23441132 21. 12. 2023
Faktúra Moment Group č. 230045 20. 12. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230084 18. 12. 2023
Faktúra Fores č. 20230233 18. 12. 2023
Faktúra Fatra Com č. 20230222 18. 12. 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023021 15. 12. 2023
Faktúra KOLAN č. 240/2023 13. 12. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230083 13. 12. 2023
Faktúry - prehľad - 12 / 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230074 29. 11. 2023
Faktúry - prehľad - 11 / 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023019 15. 11. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230073 22. 11. 2023
Faktúry - prehľad - 10 / 2023
Faktúra JaM Consulting 30. 10. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230066 27. 10. 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023017 16. 10. 2023
Faktúry - prehľad - 9 / 2023
Faktúra Fatra Com č. 20230160 12. 9. 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023016 18. 9. 2023
Faktúry - prehľad - 8 / 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023015 14. 8. 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023012 14. 7. 2023
Faktúry - prehľad - 7 / 2023
Faktúra GreenInovations č. 01-07-2023 12. 7. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230042 11. 7. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230041 11. 7. 2023
Faktúry - prehľad - 6 / 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230037 28. 6. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230036 28. 6. 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023011 15. 6. 2023
Faktúry - prehľad - 5 / 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230027 30. 5. 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023009 16. 5. 2023
Faktúry - prehľad - 4 / 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023008 19. 4. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230014 4. 4. 2023
Faktúra SLUŽBY č. 1020230013 4. 4. 2023
Faktúry - prehľad - 3 / 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023006 16. 3. 2023
Faktúry - prehľad - 2 / 2023
Faktúra RÚVZ č. 2023005 22. 2. 2023
Faktúry - prehľad - 1 / 2023
ZMLUVY
Servisná zmluva - Peter Slamka - Fajnservis
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia budovy - 2. etapa - SLUŽBY Suchá nad Parnou
Zmluva Fatra-COM
Mandátna zmluva - MM PROWORK
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve uzatvorenej dňa 11.1.2019 - Peter Slamka - Fajnservis
Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZO/2018A16579-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - osobnyudaj.sk
Dodatok k zmluve č. ZO/2018A16579-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - osobnyudaj.sk
Dohoda o zmene Zmluvy č. ZO/2018A16579-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - osobnyudaj.sk
Zmluva o dielo - SLUŽBY Suchá nad Parnou
Dodatok - Kolektívna zmluva, r. 2023
Dodatok č. 1 k dohode o spolupráci a refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie, vodného, stočného, zrážkovej vody a tepla - RÚVZ
OSTATNÉ