logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

r. 2022

OBJEDNÁVKY
Objednávky - prehľad - 12 / 2022
Objednávky - prehľad - 11-2 / 2022
Objednávky - prehľad - 11 / 2022
Objednávky - prehľad - 10 / 2022
Objednávky - prehľad - 9 / 2022
Objednávky - prehľad - 8 / 2022
Objednávky - prehľad - 7 / 2022
Objednávky - prehľad - 6 / 2022
Objednávky - prehľad - 4 / 2022
Objednávky - prehľad - 3 / 2022
Objednávky - prehľad - 2 / 2022
Objednávky - prehľad - 1 / 2022
FAKTÚRY
Faktúry - prehľad - 12 / 2022
Faktúra Kondela č. 2251107546 15. 12. 2022
Faktúra MOMENT GROUP č. 220037 14. 12. 2022
Faktúra ALZA č. 5222452599 14. 12. 2022
Faktúra RÚVZ č. 2022025 12. 12. 2022
Faktúra NOMILand č. 82301476 8. 12. 2022
Faktúra DOXX č. 3022420053 8. 12. 2022
Faktúra Ingr. Zsolt Marczibal - CONNECT č. 20222712 7. 12. 2022
Faktúra IKEA č. 1021278 6. 12. 2022
Faktúry - prehľad - 11 / 2022
Faktúra RÚVZ č. 2022023 16. 11. 2022
Faktúry - prehľad - 10 / 2022
Faktúra JaM Consulting č. 05-10-2022 31. 10. 2022
Faktúra RÚVZ č. 2022021 18. 10. 2022
Faktúry - prehľad - 9 / 2022
Faktúra FLEX-IT č. 2022122 22. 9. 2022
Faktúra RÚVZ č. 2022019 16. 9. 2022
Faktúry - prehľad - 8 / 2022
Faktúra RÚVZ č. 2022018 11. 8. 2022
Faktúry - prehľad - 7 / 2022
Faktúra RÚVZ č. 2022017 15. 7. 2022
Faktúry - prehľad - 6 / 2022
Faktúra RÚVZ č. 2022014 14. 6. 2022
Faktúry - prehľad - 5 / 2022
Faktúra RÚVZ č. 2022010 17. 5. 2022
Faktúry - prehľad - 4 / 2022
Faktúra RÚVZ č. 2022008 7. 4. 2022
Faktúra RÚVZ č. 2022007 7. 4. 2022
Faktúry - prehľad - 3 / 2022
Faktúry - prehľad - 2 / 2022
Faktúra DOXX č. 3022908660 28. 2. 2022
Faktúry - prehľad - 1 / 2022
ZMLUVY
Zmluva o spolupráci - SAMSUNG
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č. 6 622 503 937
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe - Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Dohoda o spolupráci a refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie, vodného, stočného, zrážkovej vody a tepla - RÚVZ
Dodatok - Kolektívna zmluva, r. 2022
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve uzatvorenej dňa 11. 1. 2019 - FAJNSERVIS
OSTATNÉ