logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

r. 2020

OBJEDNÁVKY
Objednávky - prehľad - 12 / 2020
Objednávky - prehľad - 11 / 2020
Objednávky - prehľad - 10 / 2020
Objednávky - prehľad - 9 / 2020
Objednávky - prehľad - 8 / 2020
Objednávky - prehľad - 7 / 2020
Objednávky - prehľad - 6 / 2020
Objednávky - prehľad - 5 / 2020
Objednávky - prehľad - 4 / 2020
Objednávky - prehľad - 3 / 2020
Objednávky - prehľad - 2 / 2020
Objednávky - prehľad - 1 / 2020
FAKTÚRY
Faktúry - prehľad - 12 / 2020
Faktúra DOXX 14.12.2020
Faktúry - prehľad - 11 / 2020
Faktúry - prehľad - 10 / 2020
Faktúry - prehľad - 9 / 2020
Faktúry - prehľad - 8 / 2020
Faktúry - prehľad - 7 / 2020
Faktúry - prehľad - 6 / 2020
Faktúry - prehľad - 5 / 2020
Faktúry - prehľad - 4 / 2020
Faktúry - prehľad - 3 / 2020
Faktúry - prehľad - 2 / 2020
Faktúry - prehľad - 1 / 2020
ZMLUVY
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
OSTATNÉ