logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

r. 2017

OBJEDNÁVKY
Objednávky - prehľad - 12 / 2017
Objednávky - prehľad - 11 / 2017
Objednávky - prehľad - 10 / 2017
Objednávky - prehľad - 9 / 2017
Objednávky - prehľad - 6 / 2017
Objednávky - prehľad - 5 / 2017
Objednávky - prehľad - 4 / 2017
Objednávky - prehľad - 3 / 2017
Objednávky - prehľad - 2 / 2017
Objednávky - prehľad - 1 / 2017
FAKTÚRY
Faktúry - prehľad - 12 / 2017
Faktúra Psychoprof č. 2017261 13. 12. 2017
Faktúry - prehľad - 11 / 2017
Faktúry - prehľad - 10 / 2017
Faktúra Psychoprof č. 2017146 10. 10. 2017
Faktúry - prehľad - 9 / 2017
Faktúry - prehľad - 8 / 2017
Faktúry - prehľad - 7 / 2017
Faktúra DOXX č. 3017925039 30. 6. 2017
Faktúry - prehľad - 6 / 2017
Faktúry - prehľad - 5 / 2017
Faktúry - prehľad - 4 / 2017
Faktúry - prehľad - 3 / 2017
Faktúry - prehľad - 2 / 2017
Faktúry - prehľad - 1 / 2017
ZMLUVY
Dodatok č. 2 v znení Dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov 22.12.2017
Kolektívna zmluva na r. 2017-2020 2. 1. 2017
OSTATNÉ