logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

r. 2015

OBJEDNÁVKY
Objednávky - prehľad - 12 / 2015
Objednávky - prehľad - 11 / 2015
Objednávky - prehľad - 10 / 2015
Objednávky - prehľad - 08 / 2015
Objednávky - prehľad - 07 / 2015
Objednávky - prehľad - 06 / 2015
Objednávky - prehľad - 05 / 2015
Objednávky - prehľad - 04 / 2015
Objednávky - prehľad - 03 / 2015
Objednávky - prehľad - 01 / 2015
FAKTÚRY
Faktúry - prehľad - 12 / 2015
Faktúry - prehľad - 11 / 2015
Faktúry - prehľad - 10 / 2015
Faktúry - prehľad - 09 / 2015
Faktúry - prehľad - 08 / 2015
Faktúra DOXX č. 3059022316 1. 7. 2015
Faktúry - prehľad - 07 / 2015
Faktúry - prehľad - 06 / 2015
Faktúry - prehľad - 05 / 2015
Faktúry - prehľad - 04 / 2015
Faktúry - prehľad - 03 / 2015
Faktúry - prehľad - 02 / 2015
Faktúry - prehľad - 01 / 2015
ZMLUVY
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom 18. 12. 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom 15. 12. 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom 15. 12. 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku VÚDPaP  
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom 7. 4. 2015
Dodatok ku kolektívnej zmluve na r. 2015 30. 1. 2015
OSTATNÉ