logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

r. 2013

OBJEDNÁVKY
Objednávky - prehľad - 12 / 2013
Objednávky - prehľad - 11 / 2013
Objednávky - prehľad - 10 / 2013
Objednávky - prehľad - 09 / 2013
Objednávky - prehľad - 08 / 2013
Objednávky - prehľad - 07 / 2013
Objednávky - prehľad - 06 / 2013
Objednávky - prehľad - 05 / 2013
Objednávky - prehľad - 04 / 2013
Objednávky - prehľad - 03 / 2013
Objednávky - prehľad - 02 / 2013
Objednávky - prehľad - 01 / 2013
FAKTÚRY
Faktúry - prehľad - 12 / 2013
Faktúry - prehľad - 11 / 2013
Faktúry - prehľad - 10 / 2013
Faktúry - prehľad - 09 / 2013
Faktúry - prehľad - 08 / 2013
Faktúry - prehľad - 07 / 2013
Faktúry - prehľad - 06 / 2013
Faktúry - prehľad - 05 / 2013
Faktúry - prehľad - 04 / 2013
Faktúry - prehľad - 03 / 2013
Faktúra DECODOM č. 13501935 8. 2. 2013
Faktúry - prehľad - 02 / 2013
Faktúry - prehľad - 01 / 2013
ZMLUVY
Zmluva č. 2NP/02/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patalogických javov v školskom prostredí 6. 11. 2013
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2013/ŠP 005 z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA 22. 8. 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telecom 19. 6. 2013
OSTATNÉ
Dodací list k faktúre č. 2013190 12. 12. 2013