logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY

r. 2012

OBJEDNÁVKY
Objednávky - prehľad - 12 / 2012
Objednávky - prehľad - 11 / 2012
Objednávky - prehľad - 10 / 2012
Objednávky - prehľad - 09 / 2012
Objednávky - prehľad - 08 / 2012
Objednávky - prehľad - 07 / 2012
Objednávky - prehľad - 06 / 2012
Objednávky - prehľad - 04 / 2012
Objednávky - prehľad - 03 / 2012
Objednávky - prehľad - 02 / 2012
Objednávky - prehľad - 01 / 2012
FAKTÚRY
Faktúra SONIPEX č. 171/2012 17. 12. 2012
Faktúra SONIPEX č. 158/2012 3. 12. 2012
Faktúry - prehľad - 12 / 2012
Faktúry - prehľad - 11 / 2012
Faktúry - prehľad - 10 / 2012
Faktúry - prehľad - 09 / 2012
Faktúry - prehľad - 08 / 2012
Faktúry - prehľad - 07 / 2012
Faktúry - prehľad - 06 / 2012
Faktúry - prehľad - 05 / 2012
Faktúry - prehľad - 04 / 2012
Faktúry - prehľad - 03 / 2012
Faktúry - prehľad - 02 / 2012
Faktúry - prehľad - 01 / 2012
ZMLUVY
Zmluva o výpožičke č. 01/2012 nebytových priestorov 8. 3. 2012
OSTATNÉ