logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

Mgr. Daniela POLEDNÁKOVÁ

špeciálna pedagogička

 

Kontakt: e-mail: d.polednakova @ centrumga . sk

Ukončené vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, magisterské štúdium (Mgr.), učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, r. 1988

Ďalšie vzdelávanie:

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov - 2. úroveň, Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno, akreditovaný vzdelávací program, r. 2018

INPP - Školský intervenčný program, MUDr. Ivan Juráš, r. 2017

Školenie k programu Visualreading (vizuálne čítanie), CPPPaP Pezinok, Ing. Baranec, r. 2017

KomposyT, r. 2015

COMDI (interpretátor), r. 2014

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia a správania - Centrum Dr. Sindelar, modul I, II., r. 2014

Nenásilná komunikácia, 40 hodín, r. 2012

Inovačné a špecializačné štúdium pre špeciálnych pedagógov v poradenstve, prebiehajúce vzdelávanie

Výcvik v metóde DOV (čiastkové oslabenie výkonu), Galanta, r. 2003

 

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

e-mail: pppgalanta@psychology.sk