logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

PhDr. Viera DURIŠOVÁ

psychologička

 

Kontakt: e-mail: v.durisova@centrumga.sk

Ukončené vzdelanie:

Rigorózna skúška—UK v Bratislave, Filozofická fakulta (PhDr.), r. 1985

Postgraduálne štúdium poradenskej psychológie, UK v Bratislave, Filozofická fakulta, r. 1979-81

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, Filozofická fakulta, psychológia, r. 1969-74

Ďalšie vzdelávanie:

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany, kurz, 2018

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov - 2. úroveň, Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno, akreditovaný vzdelávací program, r. 2018

Metóda diagnostikovania stavu a procesov vo vedomí jednotlivca / Hĺbkový snímok jednotlivca (Farby života), DAP Services, 2015

Metóda merania symptómov a charakteristík zameraných na atmosféru v školách a rizikové javy / Trieda v kríze (Farby života), DAP Services, 2015

KomposyT, r. 2015

COMDI (interpretátor), r. 2014

Nenásilná komunikácia, 40 hodín, r. 2012

Výbery zamestnancov - program Európskeho sociálneho fondu, 24 hodín, r. 2010

Autizmus, Aspergerov syndróm, vysokofunkčný autizmusr. 2006, 2009, 2010

Tréning pamäti, Česká spoločnosť pre trénování paměti a jogging, 40 hodín, r. 2008

Výcvikový program: Mediácia v komerčnej sféere, Prvá mediačná spoločnosť, r. 2002

Model V. Satirovej, Inštitút V. Satirovej v SR, 25 hodín, r. 1997

Výchova k zdravému životnému štýlu, Nadácia otvorenej spoločnosti, r. 1996-7

Dlhodobý výcvik SUR v skupinovej psychoterapii, 479 hodín, Skáluv institut Praha, r. 1994-6

Výcvik v autogénnom tréningu I.-III., Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, 30 hodín, r. 1991-4

Výcvik v aktívnej a pasívnej muzikoterapii, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, 48 hodín, r. 1993

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk