logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ZAMESTNANCI

PhDr. Tatiana JANUSOVÁ

psychologička

 

Kontakt: e-mail: t.janusova@centrumga.sk

Ukončené vzdelanie:

Rigorózna skúška—UK v Bratislave, Filozofická fakulta (PhDr.), r. 1981

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, psychológia, r. 1975

Ďalšie vzdelávanie:

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov - 2. úroveň, Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno, akreditovaný vzdelávací program, r. 2018

Metóda diagnostikovania stavu a procesov vo vedomí jednotlivca / Hĺbkový snímok jednotlivca (Farby života), DAP Services, 2015

Metóda merania symptómov a charakteristík zameraných na atmosféru v školách a rizikové javy / Trieda v kríze (Farby života), DAP Services, 2015

KomposyT, r. 2015

COMDI (interpretátor), r. 2014

Nenásilná komunikácia, 40 hodín, r. 2012

Tréning pamäti, Česká spoločnosť pre trénování paměti a jogging, 40 hodín, r. 2008

Výchova k zdravému životnému štýlu, NOS, r. 1996-7

Výcvik KAI - výber pracovníkov pre pracovné kolektívy, Československá psychologická spoločnosť, 48 hodín, r. 1995-2000

Rogersova nondirektívna terapia, 40 hodín, VÚDPaP Bratislava, r. 1995

Psychoterapeutický výcvik—I., II., III.—špecializačný autogénny tréning, 30 hodín, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, r. 1991-4

Výcvikový kurz—Rorschachova metóda, 32 hodín, r. 1991

Dlhodobý výcvik - Bálintovské skupiny, Československá psychologická spoločnosť, r. 1979-1990

Postgraduálne štúdium v poradenskej psychológii, 3 roky, r. 1978-1981

 

 
 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk